Warunki Usług

Witaj na MasazRazem.pl lub 'ta strona', serwis dostarczony przez Web Geek Enterprises Ltd. Musisz przeczytać i zaakceptować te warunki usług przed rejestracją jako użytkownik ('członek' lub 'użytkownik'). Prosimy przeczytać uważnie. Ta Umowa może być zmieniona w dowolnym momencie i zmiany są obowiązujące od momentu umieszczenia. Dodaj tę stronę do zakładek i sprawdzaj regularnie, ponieważ w Twoim interesie jest sprawdzać wszelkie poprawki/zmiany do tej Umowy. Jednakże, będziesz również informowany poprzez notatki na stronie lub maile. Te warunki usług określają kontrakt pomiędzy stroną i Tobą jako użytkownikiem.


Deklaracja. Istnieje prawdopodobieństwo, że inni Członkowie lub Użytkownicy MasazRazem.pl (wliczając nieautoryzowanych użytkowników lub 'hakerów') mogą pisać lub wrzucać obraźliwe lub obsceniczne materiały na stronie i możesz być przypadkowo narażony na oglądanie tych obraźliwych i obscenicznych materiałów. Istnieje również prawdopodobieństwo uzyskania przez innych Twoich osobistych danych z powodu Twojego użytkowania serwisu i odbiorcy mogą używać takich informacji, aby Ci zaszkodzić. Strona nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie danych przez użytkowników. Prosimy ostrożnie wybierać rodzaje informacji, które zamieszczasz na stronie lub przekazujesz innym.


Kwalifikowalność. Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby zarejestrować się jako użytkownik tej strony. Członkostwo na tej stronie jest nieważne, tam gdzie jest zabronione. Przez używanie i/lub oglądanie tej strony, informujesz i gwarantujesz, że masz prawo i możliwość do zgodzenia się na tę Umowę i potwierdzenie wszystkich warunków oraz to, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś w wieku, który na Twoim terytorium oznacza wiek dorosły, jeśli jest to więcej niż 18 lat


Zakłócenia. Usługi dostarczane przez stronę mogą być zakłócane z wielu różnorodnych powodów. W takich przypadkach będzie oferowane zadośćuczynienie jak określono w sekcji Opłaty/Wygaśnięcie tego kontraktu.


Masaż. Możliwe jest czasowe i/lub stałe uszkodzenie ciała podczas niewłaściwie przeprowadzonego masaż. Uzytkownicy tej strony nie są weryfikowani z kompetencji w przeprowadzaniu jakiegokolwiek masażu i jako użytkownik akceptujesz, że możesz odnieść kontuzję podczas sesji masażu z innym użytkownikiem strony. Poprzez zaangażowanie w masaż z innym użytkownikiem strony, akceptujesz jego umiejętności do przeprowadzenia masażu. Akceptujesz także, że oprócz przypadków świadomego działania lub oszustwa, nie będziesz pociągał użytkowników do odpowiedzialności w przypadku kontuzji.


Wymienianie Masażu. Twoja umowa do wymienienia masaży z innym użytkownikiem strony jest umową pomiędzy tym użytkownikiem i Tobą i jest osobną umową niż ta umowa. Rekomendujemy Ci, abyś był zadowolony z warunków, które ustalisz indywidualnie z innym użytkownikiem na temat wymiany masażu. Zgadzasz się, że jeśli będzie jakiś spór pomiędzy Tobą i innym użytkownikiem, MasazRazem.pl nie jest stroną w tym sporze. Jeśli inny użytkownik strony zawiódł w umowie z Tobą, powinieneś poinformować MasazRazem.pl poprzez wysłanie maila na admin@masazrazem.pl ze szczegółami, tak abyśmy mogli utrzymywać dobre i właściwe użytkowanie tej strony.


Opłaty/Wygaśnięcie. Użytkowanie MasazRazem.pl i/lub opłaty subskrypcji zostały Ci podane przy rejestracji i mogą być zmienione od czasu do czasu. Jeśli nastąpią zmiany, Twoja aktualna subskrypcja zostanie ważna do wygaśnięcia. Strona rezerwuje sobie prawo do wygaśnięcia Twojego dostępu do strony z dowolnego powodu lub bez powodu. Strona może zawiesić Twoje członkostwo poprzez wysłanie maila na adres podany przy rejestracji lub inny, który mogłeś dostarczyć później. Jeśli Masaz Razem zawiesi Twoje członkostwo z powodu naruszenia tej Umowy, nie będziesz miał prawo do zwrotu jakiejkolwiek niewykorzystanej opłaty za subskrypcję. Nawet po zawieszeniu tej Umowy, części odpowiedzialne za bezpieczeństwo użytkowników, integrację strony i ogólną ochronę strony, pozostają ważne. Opłaty są płacone z góry i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdu usługi strony zostały wycofane lub były niedostępne przez pewien czas z powodu błędu strony, problemu z hostingiem, zarażenia wirusem lub podobnym itp., w tym przypadku użytkownik otrzyma proporcjonalnie dodany czas do okresu subskrypcji za czas, kiedy strona nie była osiągalna. Okres zostanie zaokrąglony do pełnego dnia. Jeśli większośc usług dostarczanych przez stronę zostanie na stałe wycofana, otrzymasz zwrot pieniędzy proporcjonalny do okresu abonamentu z odliczeniem okresu, w którym usługi były dostępne.


Gwarantowane Partnerskie Członkostwo. Niektóre opcje ulepszenia członkostwa mogą być reklamowane konkretnie jako „GWARANTOWANE PARTNERSKIE CZŁONKOSTWA”. Każde z tych ulepszeń ma własny numer gwarantowanego partnerstwa. Partnerstwo jest definiowane jako przynajmniej jednorazowa wymiana masażu z użytkownikiem lub wymiana zewnętrznych danych kontaktowanych (adresów e-mail, numerów telefonu, adresów etc.) z innymi użytkownikiem. Wielokrotne wymiany z tym samym użytkownikiem są definiowane jako jedno partnerstwo. Wymiana masażu wymaga wymiany danych kontaktowych z powodów praktycznych, czasami nie udaje się zaplanować wymiany. Strona nie jest w stanie monitorować takich niepowodzeń i użytkownik się na to zgadza. Każde przekazanie zewnętrznych danych kontaktowych będzie zatem uznawane za pomyślne partnerstwo z danym użytkownikiem. Jeśli nie uda Ci się zawrzeć wskazanej liczby partnerstw w okresie ulepszonego członkostwa, możesz wnieść o przedłużenie ulepszonego członkostwa przez zakładkę Skontaktuj się z nami. Takie wnioski mogą być złożone do 31 dni po wygaśnięciu okresu ulepszonego członkostwa. Zostanie wysłany e-mail (dostarczenie nie może być zagwarantowane) z informacją, że Twój okres płatny skończył się, ale użytkownicy mają obowiązek monitorować status wygaśnięcia ich kont. Admin strony następnie sprawdzi Twoje wewnętrzne wiadomości, żeby ustalić, czy przedłużenie jest uzasadnione i przedłuży płatny okres Twojego konta o tyle, o ile będzie to konieczne do zawarcia ważnego partnerstwa gwarantowanego. Ponowne wnioski o przedłużenie ulepszenia konta mogą być złożone, jeśli będzie to konieczne.


Niekomercyjne użytkowanie Strony. Strona jest do użytku osobistego indywidualnych Członków i nie może być użyta do celów komercyjnych. Organizacje, kompanie i/lun firmy nie mogą zostać Członkami i nie powinny używać Usług Strony do żadnych celów. Nielegalne i/lub nieautoryzowane użytkowanie strony, włącznie z gromadzeniem nazwisk użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników elektronicznie lub innymi środkami do celów wysyłania niechcianych maili i nieautoryzowanych danych będzie monitorowane i odpowiednie środki prawne zostaną podjęte, wliczając bez ograniczeń cywilne, kryminalne i inne rekompensaty.


Monitoring. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszelkiej komunikacji, wysyłanej lub otrzymywanej na stronie ze wszystkich ważnych powodów administracyjnych. Jeśli strona sobie zażyczy, może usunąć dowolną zawartość, włącznie z, ale nie tylko, naruszeniem tej umowy.


Informacje dostarczane przez Ciebie. Poprzez umieszczanie Zawartości w dowolnym obszarze tej strony, dostępnym dla użytkowników, automatycznie zgadzasz się i gwarantujesz, że masz prawo do zezwolenia stronie na nieodwołane, stałe, niewyłączne, płatne, ogólnoświatowe prawo do użytkowania, kopiowania, korzystania, wyświetlania i dystrybuowania takich informacji i zawartości i do wykorzystania, lub włączenia do innych prac, takich informacji i zawartości, i do udzielania i autoryzacji sublicencji. Jeśli nie jesteś subskrybentem strony, nie będziesz dostarczał innym użytkownikom strony swoich danych, które pozwoliłyby na kontakt poza stroną. Takie dane włącznie z, ale nie tylko, adres email, adres, telefon, linki i nazwiska.


Prawa Własności Zawartości na MasazRazem.pl. Strona posiada i utrzymuje wszelkie prawa własności na stronie i do Usług. Strona zawiera zastrzeżone materiały, włącznie ze znakami handlowymi i innymi własnościowymi informacjami o stronie i licencjodawcach. Włącznie z informacjami zawartymi w publicznej domenie, nie możesz kopiować, modyfikować, publikować, transmitować, dystrybuować, przekazywać, wyświetlać, sprzedawać żadnej z tych informacji, o ile nie otrzymałeś specjalnej, pisemnej zgody.


Dzielenie zawartością. Wszelka zawartość włącznie z, ale nie tylko, zdjęciami, danymi osobistymi, danymi profilowymi, preferencjami i wiadomościami dostarczanymi przez użytkowników powinny być dzielone z innymi stronami wymienienia masażu. Użytkownicy znalezieni na tej stronie mogli się początkowo zarejestrować poprzez inne strony wymieniania masażu.


Ograniczenia wiadomości. Żeby zmniejszyć liczbę spamu, zostaną nałożone ograniczenia wiadomości, które mogą być od czasu do czasu zmienione. Maksymalna liczba dozwolonych wiadomości dziennie wynosi 20.


Restrykcje i Limity. Nie będziesz używał tej strony do:-
a) wysyłania spamu
b) naruszania praw prywatności, praw własności lub innych praw dowolnej osoby
c) dystrybuował, promował lub publikował dowolnego materiału zawierającego upraszanie o fundusze, reklamy lub upraszanie o dobra lub usługi
d) dystrybuował lub wrzucał wirusów, trojanów lub innych mogących zaszkodzić stronie, celowo lub nie
e) pisał wiadomości, wrzucał zdjęcia lub nagrani lub użytkował Usługi w sposób, który:
i) narusza, plagiatuje lub łamie prawa jakichkolwiek osób trzecich, wliczając, ale nie tylko jakiekolwiek prawa własności lub handlowe, prywatności lub inne osobiste albo własnościowe prawa, lub
ii) są nieuczciwe lub niezgodne z prawem albo naruszają jakiekolwiek prawo.
f) wrzucał na stronę lub dystrybuował do innych użytkowników jakiejkolwiek zawartości, która może być uznawana za obraźliwą, ostrą, agresywną lub może zawierać nagość.
g) dodaj metody komunikacji poza stroną.


Odpowiedzialność Użytkownika. Będziesz bronił, odpowiadał i nie naruszał MasazRazem.pl, Inc., jego służb, dyrektorów, pracowników, agentów i stron trzecich, przed jakimikolwiek stratami, żądaniami i wydatkami (wliczając konieczne opłaty prawnicze) nawiązujące do Twojego użytkowania usług MasazRazem.pl włącznie z wymienianiem masażu i włącznie z każdym naruszeniem zasad tej Umowy.


Status konta. Twoje konto będzie uznawane za aktywne dopóki:
a) go nie anulujesz
b) (jedynie użytkownicy z EU, WB i Szwajcarii) upłynie 6 miesięcy od momentu, w którym uznaliśmy, że nie możemy się z Tobą skontaktować drogą mailową, a Ty nie zalogowałeś się i nigdy nie ulepszałeś swojego konta.

Osobiste dane nieaktywnych użytkowników zostaną usunięte w ciągu 30 dni. Konta zablokowane z powodu naruszenia warunków użytkowania lub podejrzenia o możliwe oszustwa płatnicze nie zostaną usunięte, żeby umożliwić prawne dochodzenie.


Skargi. Aby rozwiązać skargę dotyczącą strony, powinieneś najpierw skontaktować się z Obsługą Klienta na admin@masazrazem.pl.


Inne. Ta Umowa, zaakceptowana dla użytkownia strony i potwierdzona poprzez zostanie Członkiem Strony, zawiera całą umowę pomiędzy Tobą a MasazRazem.pl na temat użytkowania strony. Jeśli któryś paragraf tej Umowy okaże się nieważny, pozostała część umowy nadal jest ważna. Zgadzasz się, że ta Umowa i wszystkie dołączone Umowy mogą być automatycznie podpisane przez Web Geek Enterprises Ltd, w pełnej dyskrecji, z trzecią stroną. Nagłówki są tylko w celu odniesienia, nie mają mocy definicji, nie limitują, konstruują lub opisują zakres lub zasięg takiej sekcji.


Spory. Ten kontrakt jest napisany pod jurysdykcją Wielkiej Brytanii i wszelkie spory z niego wyikające powinny być rozstrzygane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii poprzez sąd Wielkiej Brytanii.


Uwagi/Inne: Za wyjątkiem, gdzie podano inaczej, wszelkie informacje powinny być wysłane na adres:


Web Geek Enterprises Ltd. 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, UK