Polityka Prywatności

Ostatnio zaktualizowane 24.05.2018

Twoja prywatność jest ważna dla MasazRazem.pl (`my`, 'Masaz Razem', lub Strona) od Web Geek Enterprises Ltd. Stworzyliśmy tę Politykę prywatności, żeby dostarczyć Ci informacje, jak przetwarzamy twoje dane osobowe, kiedy tworzysz konto na MasazRazem.pl, nawiązujesz kontakt z naszymi specjalistami od obsługi klienta, odwiedzasz MasazRazem.pl lub odwiedzasz inną witrynę Web Geek Enterprises Ltd, która uwzględnia link to tej Polityki prywatności

Administrator danych
Jesteśmy Web Geek Enterprises Ltd, administratorzy danych.
Możesz się z nami skontaktować przez privacy@webgeekenterprises.com, jeśli masz pytania. Możesz także skontaktować się z nami listownie: 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, UK

Twoje prawa
Jeśli jesteś rezydentem kraju Unii Europejskiej, w ramach GDPR masz prawo do:
1. Zostania poinformowanym o przetwarzaniu twoich danych osobowych
2. Poprawiania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe i do uzupełnienia niekompletnych danych
3. Sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych
4. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
5. Usunięcia Twoich danych osobowych (`prawo do bycia zapomnianym`)
6. Poproszenia o dostęp do Twoich danych osobowych i informacji o ich procesowaniu
7. Przeniesienia, skopiowania lub transferu Twoich danych osobowych (`przenośność danych`)
8. W odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Masz prawo do złożenia skargi do podmiotu nadzorującego - Information Commissioner's Office (ICO). Ten ma uprawnienia egzekucyjne i może sprawdzić skargę odnośnie ochrony danych.
Infolinia 0303 123 1113
Strona internetowa: https://ico.org.uk
Listownie:
Customer Contact
Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF

“Dane osobowe” to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE GROMADZIMY I UŻYWAMY
• Adres e-mail, cechy osobiste, preferencje odnośnie partnera (nie definiuje preferencji seksualnych), miejsce zamieszkania i inne opcjonalne dane profilowe.
• Opcjonalne zdjęcia
• Informacje dotyczące płatności, w tym dane karty kredytowej i banku (adres rozliczeniowy), nazwa.


Cele i podstawy prawne:
1. Web Geek Enterprises Ltd przetwarza Twoje osobiste informacje, co jest konieczne do wywiązania się z naszej umowy z Tobą odnośnie usługi. Web Geek Enterprises Ltd przetwarza także Twój adres e-mail w celu wysyłania Ci ważnych informacji o Twoich produktach Web Geek Enterprises Ltd, aplikacjach, usługach, na które się zarejestrowałeś, takie jak nowości o aktywności grupy, ważne informacje o bezpieczeństwu lub zmianach tej Polityki prywatności. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w tym celu jest kontrakt.
2. Web Geek Enterprises Ltd także przetwarza Twój adres e-mail, żeby połączyć go z Twoim kontem Web Geek Enterprises Ltd, kiedy nawiązujesz kontakt z naszymi przedstawicielami obsługi klienta. Podstawą prawną do przetwarzania jest nasze uzasadnione zainteresowanie zapewnieniem wysokiej jakości obsługi klienta.
3. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Web Geek Enterprises Ltd , my przetworzymy także Twój adres e-mail w celu wysyłania Ci informacji marketingowych o usługach i aplikacjach Web Geek Enterprises Ltd. Podstawą prawną do przetwarzania Twojego adresu e-mail w tym celu jest Twoja zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę w każdym momencie poprzez zmianę Twoich preferencji na koncie Web Geek Enterprises Ltd lub przez link anulujący subskrypcję na dole naszych marketingowych e-maili.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
Web Geek Enterprises Ltd to globalny biznes. Żeby oferować nasze produkty, aplikacje i usługi, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów.

Kiedy tworzysz konto na MasazRazem.pl, dodajesz dane osobowe na Twoim profilu lub przesyłasz dane na Twoje konto MasazRazem.pl, Twoje dane osobowe zostaną zgromadzone i przechowywane na serwerach Web Geek Enterprises Ltd w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe osób, które mieszkają w kraju należącym do EEA lub w Szwajcarii są kontrolowane przez Web Geek Enterprises Ltd.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych możemy udostępnić Twoje dane osobowe:
● Podwykonawcom i innym osobom, które pomagają nam dostarczyć nasze produkty i usługi
● Naszym prawnym i innym profesjonalnym doradcom, w tym naszym rewidentom księgowym
● Agencjom zapobiegającym oszustwom, biurom informacji kredytowej i agencjom windykacyjnym
● Sądom, w celu spełnienia wymogów prawnych i wymiaru sprawiedliwości
● W nagłych wypadkach i żeby chronić Twoje żywotne interesy
● Każdej innej osobie, co do której wyraziłeś zgodę lub jest to wymagane przez prawo

Pliki cookies i podobne technologie
Żeby pomóc analizować, jak Ty i inni odwiedzający nawigują strony Web Geek Enterprises Ltd i skompilować zbiorcze statystyki o używaniu strony i wskaźniku odpowiedzi, my, z pomocą zewnętrznych dostawców usług analitycznych, gromadzimy pewne informacje, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Te informacje to adres IP, lokalizacja geograficzna urządzenia, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina Twojej prośby, godzina Twojej wizyty (lub wizyt), wyświetlenia strony i elementy stron (np. linki), które klikasz. Możemy używać plików cookie, tagów pikselowych, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, clear GIFs lub innych podobnych narzędzi na naszej stronie lub w wiadomościach mailowych, które pomagają nam w gromadzeniu i analizowaniu tego rodzaju informacji. Używamy tych informacji do zapewnienia lepszej jakości, odpowiedniejszej zawartości naszej strony, zmierzenia skuteczności reklam, zidentyfikowania i naprawienia problemów, oraz do ulepszenia ogólnego doświadczenia użytkownika naszej strony. Możemy także zlecić jednemu lub większej ilości zewnętrznych dostawców usług dostawę reklam online w naszym imieniu. Oni mogą używać tagów pikselowych lub podobnej technologii, żeby zgromadzić informacje o Twoich wizytach na stronach oraz mogą użyć tej informacji, żeby wysyłać Ci ukierunkowane reklamy. Żeby dowiedzieć się więcej o tym działaniu i żeby zrezygnować z takiego gromadzenia i udostępniania tych informacji przez zewnętrznych dostawców usług, zobacz NetworkAdvertising.org

Jeśli nie chcesz, żeby informacje były gromadzone za pomocą tych technologii, w większości przeglądarek możesz ustawić automatyczne odrzucenie wielu z tych technologii lub ustawić zapytanie o to, czy je akceptujesz.
Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej lub w kraju innej jurysdykcji, która wymaga otrzymania Twojej zgody do używania plików cookies na naszych stronach, wówczas będziesz mógł zarządzać preferencjami plików cookie na stronie przez sterowniki przeglądarki; nie dotyczy to plików cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony.
Tutaj znajdziesz listę plików cookie (nazwę i wydawcę) używanych przez Web Geek Enterprises Ltd

myapp - MasazRazem.pl
_gat_UA - Google Analytics
_gid - Google Analytics
_ga - Google Analytics

Tutaj znajdziesz przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych usług, których obecnie używamy:
Usługi analityczne:
● Google: Google Analytics jest używany, żeby śledzić statystyki strony i demografię użytkowników, ich zainteresowania i zachowanie na stronach. Używamy także Google Search Console, żeby dowiedzieć się, jak odwiedzający naszą stronę znajdują naszą witrynę i ulepszyć optymalizację wyszukiwania. Dowiedz się więcej o tym, jak informacje analityczne mogą być używane, jak kontrolować używanie takich informacji i jak zrezygnować z używania Twoich danych przez Google Analytics.

Usługi reklamowe:
● Doubleclick by Google: reklamy w Internecie. Dowiedz się więcej o polityce prywatności Google here
Inne:
● Stripe: Platforma płatnicza. Dowiedz się więcej o polityce prywatności Stripe here
● Paypal: Platforma płatnicza. Dowiedz się więcej o polityce prywatności Paypal here


Przechowywanie danych osobowych
Następujące kryteria są używane do określania okresu przechowywania Twoich danych osobowych:
● Zachowamy Twoje dane osobowe, w tym wiadomości/prośby tak długo, jak długo Twoje konto na MasazRazem.pl będzie uznawane za aktywne.
● Zachowamy techniczne informacje o Twoich wizytach na MasazRazem.pl przez 26 miesięcy dla twojej długoterminowej prywatności.
● Zachowamy Twoje dane rozliczeniowe przez 7 lat, jak wymagają regulacje HMRC

Dzieci
Prosimy osoby poniżej 18 roku życia o nie podawanie Web Geek Enterprises Ltd swoich danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia, poweźmiemy kroki, żeby usunąć te informacje tak szybko, jak to możliwe.

Bezpieczeństwo
Wdrożyliśmy środki, mające na celu zachowanie poufności wszystkich informacji osobistych w naszym posiadaniu i kontroli, w tym udostępniamy osobiste informacje jedynie pracownikom i autoryzowanym dostawcom usług, którzy wymagają takich informacji do celów przedstawionych w tym dokumencie. Zachowujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki ostrożności, żeby ochronić przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Twoje dane osobowe pod naszą opieką i kontrolą.
● Żeby zapewnić Ci ulepszony poziom bezpieczeństwa online, dostęp do Twoich informacji osobistych na niektórych naszych stronach może być chroniony przez auto-generowane hasło lub wybrane przez Ciebie.
● Zalecamy nie ujawniania hasła nikomu.
● Nigdy nie poprosimy o Twoje hasło w niechcianej komunikacji.

Aktualizacje Polityki prywatności
Możemy aktualizować tę Politykę prywatności od czasu do czasu, kiedy dodajemy nowe produkty i aplikacje, i kiedy ulepszamy nasze obecne oferty oraz w przypadku zmiany używanych technologii i praw.
Zawiadomimy Cię, jeśli te zmiany są istotne i jeśli jest to wymagane przez prawo, poprosimy o Twoją zgodę. To powiadomienie będzie przesłane w wiadomości e-mail lub poprzez umieszczenie na stronie Web Geek Enterprises Ltd oraz aplikacji, które są powiązane z tą Polityką prywatności.
Możesz określić, kiedy ta Polityka prywatności była ostatnio sprawdzana w zakładce `Ostatnia aktualizacja` na górze tej strony. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności.